Selasa, 29 Juli 2014

Surah : ( 91 ), Ash-Shams (   سورة الشمس    ), ayat : 11 of 15 

MATAHARI ( The Sun  ), Revealed At : Makkah 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

Kadhdhabat Thamūdu Biţaghwāhā

(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas,

Thamud denied [their prophet] by reason of their transgression,


http://qurandaily.org